Steg två @CalmarStadshotell.. För två månader sedan började vi vår resa tillsammans med Calmar Stadshotell, med en utbildning för hotellets driftgrupp med hållbart ledarskap i fokus startades projektet och tankarna kring feelgood.

Nu ska hela hotellets personal involveras genom att sätta feelgood på kartan, på riktigt! Ett arbete som också kommer vara synligt även för hotellets gäster.

Det ska bli så spännande att fortsätta det vi påbörjade, att få ALLA med i båten: Glädje, engagemang och gemenskap är bara några av nyckelorden vi aktivt kommer att arbeta efter för att ro i land det här projektet till slutdestinationen: Nämligen att fortsätta utveckla Calmar Stadshotell till att vara en attraktiv arbetsplats och det givna valet för såväl gäster som personal! – Med hållbarhet och engagemang som vägvisare, ska vi göra skillnad och få alla på hotellet att må så bra som möjligt, varje dag!

För att detta ska kunna bli verklighet behövs det en tydlig kommunikation och mål. Där alla vet vad som förväntas av var och en, ett tajt och sammansvetsat team, och sist men inte minst återkommande förstärkande positiv feedback, som tar verksamheten mot målet!

För att skapa bredd i projektet har Åsa Måård platschef på hotellet tänkt på både den mentala och fysiska hälsan. Med oss på den här resan har vi också @Camilla och @Emil som kommer att bidra med sina specifika kunskaper och kompetenser.  Här kommer såväl den mentala som den fysiska träningen med i bilden!

Den 2 februari håller hotellet en kickoff för samtlig personal på hotellet. Här håller vi en föreläsning där vi Almroth Coachning kommer att prata om vikten av självledarskapet och dess betydelse, innan personalen involveras i workshops för att gemensamt sätta delmålen för varje avdelning. Ska bli så häftigt att få vara med på den här resan och följa utvecklingen!

Fortsättning följer, för som sagt regelbunden uppföljning och återkoppling är några av framgångsfaktorerna.  

Tack@ Åsa Måård för förtroendet, ditt mod och engagemang!