Resultat från kroppsmätning

Emil Isaksson 1-6

Viktiga hälsomarkörer för din hälsa!

  1. Visceral fettnivå – Resultatet visar din nivå av visceralt fett på en skala 1–20 där en nivå mellan 1–9 är hälsosam. En nivå över 10 visar på en ökad inlagring av fett kring dina organ i bukhålan och är kopplat till en 50% ökad risk för välfärdssjukdomar som diabetes typ2, högt blodtryck samt hjärt/kärlsjukdomar.

    Kroppen prioriterar att ta bort visceralt fett före underhudsfett vid en livsstilsförändring som du gör till det bättre. Stress och processad skräpmat är två stora orsaker till en ökad nivå av visceralt fett.

  2. Underhudsfett i kg – Resultatet visar hur många kg underhudsfett som finns på din kropp och inom parantes visas det önskade intervallet för din ålder, längd och kön. Underhudsfett på kroppen är viktigt för en god hälsa då det fungerar som bla. energidepå, byggmaterial och isolering.

    Fett är en viktig del i vårt nervsystem och vår hjärna består till 70% av fett. Både en för låg och hög mängd underhudsfett ökar risken för fysisk och psykisk ohälsa och sjukdomar.

  3. Skelettmuskler i kg – Resultatet visar antal kg skelettmuskler på din kropp och inom parentes visas det önskade intervallet för din ålder, längd och kön. Skelettmuskler är de muskler som är viljestyrda och som skapar dina kroppsrörelser.


    Din mängd muskler är ej helt kopplat till om du upplever dig stark eller svag då även din kroppskontroll samt hur fysisk din livsstil är. En för låg muskulatur ökar risken för skador och att du har en mindre aktiv livsstil. För mycket muskler kan öka din hunger då de konstant behöver mer energi för att finnas kvar.      

Sammanfattning av övriga resultat

Kroppssammansättning: Här kan du se hur mycket vatten, muskler i torr vikt, mineraler, kroppsfett och din vikt.
Samt vilket intervall som är  önskat för din ålder, längd och kön.

BMI och Fettprocent: BMI tar ej hänsyn till din kroppssammansättning av skelettmuskler och underhudsfett, så
jag rekommenderar ej att använda det som mätmetod. Fettprocent visar din balans mellan underhudsfett och skelettmuskler.

Weight Control: Här ser du en målvikt i kg med utgångspunkt från att skelettmuskler och underhudsfett ligger i mitten av önskat på skalan dvs. fettprocent på 23% som kvinna och15% som man. Du visas om du ska öka eller minska i muskler eller fett utifrån detta.  

Research Parameters: Basal Metabolic Rate visar hur mycket energi det kostar att driva din kropp under en dag. Recommended calorie intake visar dig ett rekommenderat energiintag för en dag med den målvikt som du ser
under Weight Control.

Muskler på din kropp: Här ser du hur skelettmusklerna är fördelade på din kropp.

Underhudsfett på din kropp: Här ser du hur  underhudsfettet är fördelat på din kropp.

Uppföljning och Historik: Här ser du historiken av dina kroppsmätningar