Hoppa till innehåll

Köpvillkor – Hälsosamtal och Kroppsmätning

Dessa köpvillkor gäller för samtliga tjänstebokningar som Medveten Livsstil Sverige AB utnyttjar i sin verksamhet.

Bokning av tid för hälsosamtal, samt biljett till föreläsning

Vid beställning/bokning träffas avtal om köp först när Medveten Livsstil Sverige AB bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse skickas till din e-postadress senast 24 timmar efter det att beställning mottagits. För att lägga en beställning måste du vara minst 18 år.

Varje beställning och dess orderbekräftelse innehåller information om vilken tjänst du köpt.

Vid köp av tjänst ber vi om ditt telefonnummer. Detta telefonnummer kommer vi endast att använda utifall vi behöver nå ut med viktig information.

Biljett

Efter ditt köp får du en länk till din orderbekräftelse, där kan du ladda ner dina biljetter. Skriv ut eller visa upp din biljett med exempelvis hjälp av din telefon vid inträde till föreläsningen. Kan du inte intyga en giltig biljett har Medveten Livsstil Sverige AB rätt att neka ditt sällskaps inträde.

Biljett får överlåtas till annan person om inte eventuell köpeskilling överskrider inköpspriset. Överlåtelse sker utan inblandning av Medveten Livsstil Sverige AB. Biljettbokning är bindande och är inte återbetalningsbar. Ej använd biljett anses som förbrukad och kan ej användas vid annan föreläsning.

Priser

I priserna ingår lagstadgat moms för beställningar inom EU.

Betalning

Faktura

Vid fakturaköp tillkommer en administrationsavgift om 15 kr om inget annat aviseras. Vid saknad eller ofullständig betalning ges ärendet över till ett inkassobolag.

Swish

Du kan betala Medveten Livsstil Sverige AB på SWISH 1234729323, detta nummer finns även tillgängligt om du vill betala på plats när du nyttjar din tjänst.

Ångerrätt och öppet köp

Vid biljettköp till ett evenemang som tillhandahålls på en bestämd dag gäller inte Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL), enligt dess kapitel 2 paragraf 11. Du har som kund tyvärr ingen ångerrätt eller öppet köp för ett biljettköp.

Det enda undantaget är om en föreläsning av någon anledning inte skulle bli av (och vars anledning inte täcks av Force Majeure), då du kommer erbjudas att delta på en annan föreläsning eller få pengarna tillbaka.

Reklamationer

Om du av något skäl skulle vilja reklamera en biljett kontaktar du emil@medvetenlivsstil.se, varpå Medveten Livsstil Sverige AB beslutar om anledningen till reklamationen är godtaglig eller inte. Vid en eventuell tvist följer vi alltid ARN:s rekommendationer.

Reservationer

Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll.

Skydd av personuppgifter

I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet i syfte att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Uppgifterna kan användas av Medveten Livsstil Sverige AB ur marknadsföringssyfte men ges aldrig ut till tredje part.

Enligt GDPR har du rätt att få ut den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister.

Personuppgifter som lämnas i samband med anmälan till kampanj via Facebook lagras hos Medveten Livsstil Sverige AB i enlighet med samtycke från dig. Medveten Livsstil Sverige AB är personuppgiftsansvarig enligt GDPR för behandlingen av dessa uppgifter.

Medveten Livsstil Sverige AB kan komma att använda uppgifterna för marknadsföring av egna produkter och för inbjudan till föreläsningar. Medveten Livsstil Sverige AB kan även komma att använda evenemangsbilder och video där du avbildas i marknadsföringsprodukter. Medveten Livsstil Sverige AB stöder oss på intresseavvägning när evenemang dokumenteras.

I enlighet med GDPR har du rätt att en gång om året kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter Medveten Livsstil Sverige AB har om dig och hur dessa används. För begäran om information, rättelse av felaktiga uppgifter etc. är du välkommen att vända dig till emil@medvetenlivsstil.se.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.