Hoppa till innehåll
Kost o träning_omslag_1920x1080

Det är insidan som räknas!

Genom att göra regelbundna kroppsmätningar får du en förståelse på hur din kropp reagerar på din livsstil. Du får även svar på hur din kropp ser ut på insidan.

Vid en mätning på min Inbody270 får du bla. svar på följande tre viktiga markörer för din hälsa: visceralt fett, underhudsfett och skelettmuskler.

Visceralt fett

Få svar på vilken nivå av visceralt fett som finns i din kropp på en skala 1–20. En nivå mellan 1–9 är hälsosam och en nivå över 10 visar på en ökad inlagring av fett kring dina organ i bukhålan. Forskning visar att vi har en 50% ökad risk för sjukdomar så som diabetes typ2, högt blodtryck samt hjärt/kärlsjukdomar vid en för hög nivå av visceralt fett.

Vår kropp prioriterar att minska visceralt fett före underhudsfett. Stress, alkohol och skräpmat är tre stora riskfaktorer för en ökad inlagring av visceralt fett.

Underhudsfett

Få svar på hur mycket underhudsfett som finns på din kropp och vad som är önskat intervall för din ålder, längd och kön. Vi behöver en lagom mängd underhudsfett på vår kropp för en god hälsa. 

Underhudsfett har funktioner som bla. energidepå, byggmaterial och isolering. Det är även en viktig del i vårt nervsystem. Visste du att vår hjärna består av 70% fett i sin struktur. Både för lite och en för mycket underhudsfett ökar risken för både fysisk och psykisk ohälsa samt sjukdomar.

Skelettmuskler

Få svar på hur mycket skelettmuskler som finns på din kropp och vad som är önskat intervall för din ålder, längd och kön. Våra skelettmuskler är dem muskler som är viljestyrda och som skapar kroppsrörelser. 

Mängden muskler är inte ett 100% svar på hur stark eller svag du är eftersom även kroppskontroll och koordination påverkar. 

En för liten mängd muskler ökar risken för att du lättare drabbas av skador och att du har en mindre aktiv livsstil. 

Mätning

295 kr

15 minuter

Mätning & hälsosamtal

495 kr

30 minuter

Om du har en pacemaker eller är gravid ska du inte göra en kroppsmätning.

Inbody med skrivare

Hur fungerar det?

Vid impedansmätning så används svagström som skickas igenom din kropp från mätplattor under fötterna och i händerna.  I en Inbody 270 används flera olika frekvenser av svagström för att ge ett så exakt resultat som möjligt (validerad till 98,6%).

Våra skelettmuskler består till 70% av vatten medan underhudsfettet består av endast 5% så passerar strömmen snabbare genom muskler än fett.

Genom att matcha svaret från din mätning mot WHO’s* databas och visa om du ligger under, önskat eller över normen för din ålder, längd och kön.

*World Health Organization

Inbody med skrivare