Hoppa till innehåll
Re-new satsar p på friskvård

Re-new satsar på förebyggande friskvård

Re-new har inlett ett spännande samarbete med Medveten Livsstil för att lyfta hälsa och välmående hos sina medarbetare. Vår hälsokonsult Emil Isaksson har i början av året träffat alla medarbetare vid individuella hälsosamtal ute på fältet vid deras projekt samt inne på deras huvudkontor i Malmö. Under året så kommer Emil träffa alla medarbetare igen för att följa upp och fungera som bollplank kring hälsofrågor.

Re-new har även beställt en egen version av Proaktify® där vi satt ihop träningsprogram utifrån de behov som finns för deras medarbetare och som minskar risken och belastningsskador. För att inspirera till mer fysisk rörelse kommer även hälsoutmaningar att arrangeras under året.

Läs mer om Proaktify® här…