Hoppa till innehåll

Sammanfattning av övriga resultat

Kroppssammansättning: Här ser du hur mycket vatten, muskler i torr vikt, mineraler, kroppsfett och din totala vikt. 

BMI & Fettprocent: Ett BMI tar inte hänsyn till din kroppssammansättning utan är en formel som räknar på din vikt och längd, så jag rekommenderar inte att du använder det som enda mätmetod. Fettprocent visar din balans mellan underhudsfett och skelettmuskler.

Weight Control: Här ser du en målvikt i kg med utgångspunkt från att skelettmuskler och underhudsfett ligger i mitten av det önskvärde på skalan dvs. en fettprocent på 23% hos kvinnor och 15% hos män. 

Research Parameters: Basal Metabolic Rate visar hur mycket energi det kostar att driva din kropp under en dag. Recommended Calorie Intake visar dig ett rekommenderat energiintag för en dag med den målvikt som du ser under Weight Control.

Muskler på kroppen: Hur är skelettmusklerna fördelade på din kropp.

Underhudsfett på kroppen: Hur är underhudsfettet fördelat på din kropp.

Uppföljning och Historik: Här ser du historik från dina tidigare kroppsmätningar.

resultat 3 blad