Vi inspirerar människor att må bra genom att skapa sig en medveten livsstil.

Företag

Vi hjälper er att skapa en hälsofrämjande kultur på ert företag där ert välmående alltid ligger högt på er dagordning.

Privat

Våra tjänster hjälper dig och din familj till en hälsofrämjande livsstil som ger er energi att må bra för att klara av alla vardagens krav.​ 

Förening

Nu kan ni tjäna pengar till er verksamhet samtidigt som ni inspirerar till hälsa och välmående!

Jag hjälper er med framgångsrik friskvård på företaget.

Långsiktighet

För att vi ska skapa ett framgångsrikt hälsoarbete där ni kan se vinsterna så ingår vi ett långsiktigt samarbete.

Vardagsorienterade

Min filosofi är att utgå från vår vardag här och nu och inspirera till enkla aktiviteter som är tydliga. Det ska fungera att göra kloka aktiva val både när vi har mycket eller lite i livet.

Uppföljning

För att ni alltid ska ha kvar hälsa och välmående högt upp på er dagordning så bokar vi löpande in uppföljning.

Tjäna pengar till er förening på ett nytt sätt.

Vi brinner för att hjälpa svenskt föreningsliv och därför kan ni utan kostnad anslutna er till Proaktify Förening och redan nästa vecka tjäna pengar och samtidigt inspirerar människor till en hälsofrämjande livsstil.

Efter att ni anslutit er så kontaktar vi er och tillsammans designar vi en unik version av Proaktify till er och ni får en egen webbutik så att ni snabbt kommer igång med er försäljning. 

Vi hjälper er och därför om leverans, betalning och support. Er förtjänst är 50% vid varje prenumeration.

Min vision

Min vision är att Medveten Livsstil ska vara en naturlig motkraft till ohälsa i Sverige. Jag vill inspirera människor till en hälsofrämjande livsstil, som ger energi och god hälsa att må bra för att klara av alla vardagens krav.

Min filosofi

Mina tjänster och produkter ska vara enkla, tydliga och otvungna så att du kan använda dem varje dag. Jag ska vara en resurs som gör det lättare för dig som min kund att skapa en mer hälsofrämjande livsstil, utan skam eller pekpinnar.

Emil Isaksson, VD Medveten Livsstil

IMG_8665

Hälsosamtal och kroppsmätning.

Vi kommer ut till er arbetsplats och inspirerar era medarbetare till hälsa genom att vi skapar en kultur som främjar välmående.

Med hjälp av ett hälsosamtal och en kroppsmätning så inspirerar vi antingen era medarbetare individuellt eller i grupp.

Med vår Inbody270 kan vi göra noggranna uppföljningar på hur det går på ett objektivt och snabbt sätt.